Pravidla a podmínky

Vítejte ve zdravém a přírodním!

Tyto podmínky nastiňují pravidla a předpisy pro používání Zdravých a přírodních webových stránek, které se nacházejí na adrese https://healthyandnatural.net/.

Vstupem na tento web předpokládáme, že souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s dodržováním všech podmínek uvedených na této stránce, nepokračujte v používání zdravé a přirozené.

Následující terminologie se vztahuje na tyto podmínky, prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášení o vyloučení odpovědnosti a všechny smlouvy: „klient „, „vy “ a „vaše “ odkazuje na vás, osobu, která se přihlašuje na tomto webu a dodržuje Podmínky společnosti. „Společnost „, „My sami „, „My „, „Naši “ a „My „, odkazuje na naši společnost. „Strana „, „Strany “ nebo „My “ se týká klienta i nás samotných. Všechny podmínky odkazují na nabídku, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci klientovi nejvhodnějším způsobem za výslovným účelem splnění potřeb klienta v souvislosti s poskytováním služeb uvedených společností, v souladu s a s výhradou platného nizozemského práva. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, velkých písmenech a/nebo oněch či oněch se považuje za zaměnitelné, a tedy za odkazující na totéž.

1- Cookies

Používáme používání cookies. Vstupem na stránku Zdravé a přirozené jste souhlasili s používáním souborů cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Zdravé a přírodní.

Většina interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které nám umožňují načíst údaje o uživateli pro každou návštěvu. Naše webové stránky používají soubory cookie, aby umožnily funkčnost určitých oblastí a usnadnily návštěvníkům našich webových stránek. Někteří naši affiliate/reklamní partneři mohou také používat cookies.

2- Licence

Pokud není uvedeno jinak, společnost Healthy And Natural a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na webu Healthy And Natural. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete k tomu přistupovat ze Zdravého a přirozeného pro své vlastní osobní použití s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 • Znovu zveřejněte materiál od společnosti Healthy And Natural
 • Prodávejte, pronajímejte nebo sublicencovejte materiál od společnosti Healthy And Natural
 • Reprodukujte, duplikujte nebo kopírujte materiál ze Zdravých a přírodních
 • Redistribuujte obsah ze Zdravého a Přírodního

Tato smlouva začíná dnem této smlouvy.

Části tohoto webu nabízejí uživatelům příležitost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webu. Healthy And Natural nefiltruje, neupravuje, nezveřejňuje ani nekontroluje komentáře před jejich přítomností na webových stránkách. Komentáře neodrážejí názory a názory společnosti Healthy And Natural, jejích zástupců a/nebo poboček. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která zveřejňuje jejich názory a názory. V rozsahu povoleném platnými zákony nenese společnost Healthy And Natural odpovědnost za Komentáře ani za žádnou odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a/nebo vzhledu Komentářů na tomto webu.

Společnost Healthy And Natural si vyhrazuje právo sledovat všechny komentáře a odstraňovat komentáře, které mohou být považovány za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto smluvních podmínek.

Ručíte a prohlašujete, že:

 • Máte právo zasílat komentáře na naše webové stránky a mít k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
 • Komentáře nenarušují žádná práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patentů nebo ochranných známek jakékoli třetí strany;
 • Komentáře neobsahují hanlivý, urážlivý, urážlivý, neslušný ani jinak nezákonný materiál, který by narušoval soukromí
 • Komentáře nebudou použity k získávání nebo propagaci obchodních nebo vlastních nebo prezentujících komerčních aktivit nebo nezákonných aktivit.

Tímto udělujete společnosti Healthy And Natural nevýhradní licenci k používání, reprodukci, úpravám a autorizaci ostatních k používání, reprodukci a úpravám jakýchkoli vašich komentářů ve všech formách, formátech nebo médiích.

3- Hypertextové odkazy na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

 • Vládní agentury;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajské organizace;
 • Online distributoři adresářů mohou odkazovat na naši Webovou stránku stejným způsobem, jako hypertextový odkaz na Webové stránky jiných uvedených společností; a
 • Akreditované firmy v celém systému kromě žádání neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nesmí odkazovat na náš web.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo jiné informace o webových stránkách, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamný; (b) neznamená nepravdivě sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu webu propojující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:

 • běžně známé spotřebitelské a/nebo obchodní informační zdroje;
 • webové stránky komunity dot.com;
 • sdružení nebo jiné skupiny zastupující charity;
 • online distributoři adresářů;
 • internetové portály;
 • účetní, právní a poradenské firmy; a
 • vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Schválíme žádosti o propojení od těchto organizací, pokud se rozhodneme, že: (a) kvůli odkazu nebudeme vypadat nepříznivě na sebe nebo na naše akreditované podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) prospěch z viditelnosti hypertextového odkazu pro nás kompenzuje absenci zdravého a přirozeného; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamný; (b) nepravdivě neznamená sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu webu propojující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o propojení s našimi webovými stránkami, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu na adresu Healthy And Natural. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní informace a také adresu URL vašeho webu, seznam všech adres URL, ze kterých hodláte odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našich stránkách, na které byste chtěli odkaz. Na odpověď počkejte 2–3 týdny.

Schválené organizace mohou na náš web hypertextový odkaz takto:

 • Použitím našeho názvu společnosti; nebo
 • Použitím jednotného vyhledávače zdrojů, ke kterému je připojeno; nebo
 • Použitím jakéhokoli jiného popisu naší webové stránky, na který je odkazováno, to dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránce propojující strany.

Bez propojení licenční smlouvy o ochranné známce nebude povoleno použití loga Healthy And Natural ani jiných uměleckých děl.

4- iFrame

Bez předchozího souhlasu a písemného svolení nesmíte kolem našich webových stránek vytvářet rámy, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

5- Odpovědnost za obsah

Neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte, že nás budete chránit a bránit před všemi nároky, které na vašem webu rostou. Na žádném Webu by se neměl objevit žádný odkaz, který by mohl být interpretován jako urážlivý, obscénní nebo trestný, nebo který porušuje, jinak porušuje nebo obhajuje porušení či jiné porušení práv třetích stran.

6- Vaše soukromí

Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů

7- Vyhrazení práv

Vyhrazujeme si právo požádat o odstranění všech odkazů nebo konkrétních odkazů na naše webové stránky. Souhlasíte s okamžitým odstraněním všech odkazů na naše webové stránky na požádání. Rovněž si vyhrazujeme právo kdykoli upravit tyto podmínky a zásady jejich propojení. Neustálým propojováním našich webových stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami spojování a budete je dodržovat.

8- Odstranění odkazů z našich webových stránek

Pokud na našem webu najdete jakýkoli odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Budeme zvažovat žádosti o odstranění odkazů, ale nejsme zavázáni k tomu, abychom odpovídali přímo vám.

Nezaručujeme správnost informací na těchto webových stránkách, neručíme za jejich úplnost ani přesnost; ani neslibujeme zajistit, aby webové stránky zůstaly k dispozici nebo aby byl materiál na webových stránkách aktualizován.

9- Prohlášení

V maximální míře povolené platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se naší webové stránky a používání této webové stránky. Nic v tomto prohlášení nebude:

 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění osob;
 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení;
 • omezit jakékoli naše nebo vaše závazky jakýmkoli způsobem, který není povolen platnými zákony; nebo
 • vyloučit jakékoli naše nebo vaše závazky, které nemusí být vyloučeny podle platných zákonů.

Omezení a zákazy odpovědnosti stanovené v tomto oddíle a jinde v tomto prohlášení: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí všechny závazky vyplývající z prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z přečinu a za porušení zákonných povinností.

Dokud budou webové stránky a informace a služby na nich poskytovány bezplatně, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakékoli povahy.